Izvajamo talne plošče za montažne hiše,pripravimo statični načrt armature. Za izvedbo talne plošče moramo pridobiti načrt plošče-dimenzije, debelino plošče-plavajoča ali temeljna plošča, načrt armature, načrt želenih inštalacij v plošči-kanalizacija, dovod vode, dovod elektrike in druge potrebne dovode inštalacij.

Pozorni moramo biti da z nasutjem dosežemo zahtevano tlačno trdnost. Pri betonski plošči moramo doseči čim manjše odstopanje dimenzij od načrta plošče. Priporočljivo odstopanje v praksi je +- 1cm v diagonali in +- 1cm v višinski koti (valovitost plošče). Horizontalnost plošče je izrednega pomena, posledica neravne podlage so lahko razpoke na stenah v notranjosti hiše, ki nastanejo zaradi posedanja hiše. Odtočne cevi vgradimo zmeraj z natičnim vzglavkom navzgor (mufo), približno 5 cm nad nivojem plošče.

Za to proizvajalci hiš vse bolj dajejo pozornost izgradnji talnih plošč, da kasneje ne prihaja do zapletov pri montaži zaradi prevelikih odstopanj v dimenzijah plošče in odtokov, ter tako kupec ne izpolni pogojev za izvedbo montaže.

Za lažjo predstavo poteka izgradnje talne plošče za montažno hišo, smo vam pripravili potek izgradnje plošče v Zrkovcih.

Za začetek moramo odgrniti vrhnjo plast zemlje da pripravimo posteljico za nasutje (slika 2).
Nato izvedemo gramozno nasutje, katerega debelina je odvisna od nosilnosti tal, nasutje izvajamo po plasteh, priporočljiva debelina plasti je cca 40 cm(slika 3 in 4).
Postavimo opaž in v nasutje vgradimo potrebne inštalacije:
vodovod elektrika in kanalizacija (slika 6).
Na tla položimo folijo da nam ob betonaži ne pronica beton v nasutje. Vgradimo armaturo s potrebnimi odmiki od tal od vrha in od robov opaža (slika 9).
Ploščo zalijemo z betonom (slika 10).
Izvedemo bitumenski premaz (slika 12) in izvedemo hidroizolacijo (lahko celotno ali samo pasovno) na območju zunanjih ali notranjih sten v širini cca 50 cm (slika 13).
Plošča je pripravljena za montažo (slika 14 in 15).


zoom
Prvotno stanje

zoom
Izvedba nasutja

zoom
Priprava posteljice za nasutje

zoom
Utrjevanje po plasteh

zoom
Opaženje in vgradnja inštalacij v nasutje

zoom
Utrjeno nasutje

zoom
Detajl inštalacije in opaža

zoom
Vgrajena armatura

zoom
Armatura

zoom
Začetek betoniranja

zoom
Bitumenski premaz pred hidroizolacijo

zoom
Končana plošča

zoom
Končana hidroizolacija - plošča je pripravljena za montažo

zoom

zoom
Fotografije in besedilo so avtorsko delo podjetja AGM Bratušek. Vsako kopiranje ali javna objava je brez dovoljenja lastnika prepovedano.

logo_web_ok
RB GRADNJE d.o.o
Pernica 8č
2231 Pernica
GSM: 041 380-149
ID za DDV.:SI98504410
Matična št.:6917445000